สนามหญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม

การเลือกซื้อหญ้าเทียม

  • สถานที่ติดตั้ง ถือว่าสำคัญว่าเป็นพื้น หรือ กำแพง หากเป็นพื้นก็ต้องใช้หญ้าปูพื้น หรือปูสนามที่มีลักษณะคล้าย พรม สามารถเดินเหยียบได้ ขนนิ่มจะไม่เจ็บเท้า และสามารถนำมาปูกำแพงได้กรณีเป็นหญ้ามวลน้อย
  • สีของเส้นหญ้า จะมีสีที่เลียนแบบธรรมชาติได้เสมือนจริงโดยถ้าชนิดมีคุณภาพดี จะมีลักษณะเหมือนสนามหญ้าจริง ขนยาว 2 cm. ขึ้นไป ซึ่งการผลิตจะเน้นความคงทนและมีการเคลือบ uv เพื่อป้องกันแสงแดดจะทำให้สีของหญ้าซีดช้า และไม่แห้งกรอบง่าย
  • ขนาดที่ต้องใช้จำเป็นต้องวัดขนาดที่ต้องการโดยคิดเป็นตารางเมตร กว้าง x ยาว จะง่ายในการคำนวนหาพื้นที่และจำนวนหญ้าที่จะใช้ในการปูได้อย่างแม่นยำ